Over Hein

Hein geboren in 1968 als enige boerenzoon van de derde generatie Wijngaards op het “hoeve ’t Hoogeland” in de Beemte. Opgegroeid in een liefdevol gezin tussen het melk en jongvee in de lommerrijke weilanden van de Beemte. Grootvader Heimen Johannes bracht hem de liefde voor dier en natuur reeds op jonge leeftijd bij. Voor Hein was 1 ding duidelijk, werken en verzorgen van dieren in de natuur was en is zijn passie en toekomst.

Na de lagere school was de keuze voor de landbouwschool dan ook een uitgemaakte zaak. Met het diploma op zak van de middelbare landbouwschool en alle benodigde vakopleidingen werkte Hein continue mee op het familiebedrijf.

Inmiddels getrouwd met Henriette hebben zij in 1993 het bedrijf van de familie overgenomen. Als snel was het voor hen duidelijk dat duurzame liefdevolle verzorging van het vee botst met het hedendaagse vleesproductie bedrijf waardoor de keuze is gemaakt te stoppen met de melkvee- en de varkenshouderij en zich alleen te richten op het verzorgen en laten volgroeien van kalveren en jongvee op een verantwoorde diervriendelijke wijze.

De laatste jaren heeft het gezin inmiddels met hulp van dochter Lobke volledig gericht op de exploitatie van een natuurvriendelijk en natuurzuiver productiebedrijf voor jong rundvee op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Behalve de drive en passie van Hein staan De SKV en IKB-certificaten mede borg voor een constante kwaliteit. Zeker nu er veel vragen bij consumenten zijn aangaande voedselveiligheid en kwaliteit is het moment daar om het trotse eindproduct deze familie zijnde natuurzuiver vlees van jong rundvee rechtsreeks van de bron te verkopen aan de eindconsument een hiermee een bijdrage te leveren aan transparantie en (kost-) efficiency van de voedselketen.

Hein en zijn familie zijn met recht trots op hun product en hopen dat u smaakvol van het vlees geniet!